ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН, ГРАД ВРАЦА PILOT ACTION, проект “DIALOG”

  15:39, 08 Feb 22
ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН,  ГРАД ВРАЦА PILOT ACTION, проект “DIALOG”

На 07.02.2022 г., Търговско-промишлена палата – Враца проведе първи ден от

ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН по Пилотна дейност „SOCIAL-D”, в рамките на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма Interreg Europe.

По време на посещението беше представена настояща ситуация при предоставянето на услуги за възрастни лица, на територията на Община Враца. Активно участие взеха представители на заинтересованите страни по проекта г-н Владимиров, Заместник-кмет “Култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции" на Община Враца, г-жа Михалчева, Директор на ОС на БЧК Враца, г-жа Търнавска, Директор Регионална дирекция за социално подпомагане Враца, които представиха в детайли Социалните услуги на Община Враца, Предоставянето на  услуги за социално подпомагане на областно и регионално ниво и участието на неправителствения сектор.

В заключение беше обсъден Моделът на Федерацията на потребителските кооперации на Тренто, Италия и прилагането му на територията на Община Враца.

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org