Събитие "Обучение на работното място", Проект CCIS

  16:50, 18 Feb 22
Събитие \

На 16-17 февруари 2022г Търговско-промишлена палата - Враца проведе събитие „Обучение на работното място“ по проект CCIS – Creative Call for Innovative Solutions“ („Креативни решения за иновации“)- финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES

Партньори по проекта са Търговско – промишлена палата Враца, България – Водещ партньор и Организация за развитие на сектора на малките и средни предприятия, Кишинев, Молдова. Продължителност на проекта: 10 месеца.

Събитието беше открито от Г-жа Илиана Филипова, Мениджър проект с представяне на проекта и какво е изпълнено до момента. На събитието присъстваха партньорите от Кишинев, Молдова, както и представители на различни организации в подкрепа на бизнеса, местната и публичната власт и представители на неправителствения сектор.

По време на събитието бяха представени двете нови услуги, разработени по проекта, а именно Маркетингова стратегия за подобряване на износа в посока Молдова-България, както и Инструмент за самооценка на креативността.

Също така по време на събитието бяха представени и добри практики в сферата на креативната индустрия.

Всички участници в събитието взеха активно участие в дискусиите и дадоха своето мнение и насоки за подобряване, относно разработените услуги.

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Светлана Борисова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org