Пресконференция по Пилотна дейност „SOCIAL-D”, в рамките на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”

  10:04, 23 Feb 22
Пресконференция  по Пилотна дейност „SOCIAL-D”, в рамките на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”

На 22.02.2022 г., Търговско-промишлена палата – Враца, организира и проведе Онлайн Заключителна пресконференция по Пилотна дейност „SOCIAL-D”, в рамките на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма Interreg Europe.

Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 6 страни – Германия (Lower Saxon Ministry for Federal and European affairs and Regional development), Белгия (ESF Flanders), Швейцария (Ticino Canton Education, culture and sport department VET Division), Испания (Junta de Comunidades of Castilla-La Mancha), Италия (FTC) и България. Водещ партньор е Autonomous Province of Trento (Италия).

Oсновнатa цел на пилотната дейност е да тества и приложи процеса на съвместно проектиране на Welfare cooperative platform (платформата за сътрудничество в областта на общественото здраве и социалните услуги).

По време на събитието г-жа Мая Милова представи основните дейности и резултати, а именно:

  • Идентифициране на заинтересованите страни (база данни);
  • Избор на ключови елементи за тестване и трансфер;
  • Разработване на прототип на матрица за предлагане и търсене на социални и здравни услуги;
  • Осъществяване на работни срещи с представители на заинтересованите страни и Анализ на възможните области на сътрудничество;
  • Посещения за обмен: Тренто (Италия) и Враца (България) и Елементите на модела, анализирани по време на посещението в Тренто, внедрени в рамките на Пилотното действие;
  • Мерки и резултати за изграждане на капацитет и области за сътрудничество на заинтересовани страни по проекта;
  • Споразумение за създаване на партньорство, с цел Проектиране на платформа за сътрудничество в областта на общественото здраве и социалните услуги, на територията на Община Враца
  • Информационна кампания.

В събитието взеха участие 14 лица: представители на заинтересовани страни и медии от област Враца.

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org