Втора среща на заинтересовани страни по Pilot action (Пилотна дейност), в рамките на проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“

  16:34, 03 Feb 22
Втора среща на заинтересовани страни  по Pilot action (Пилотна дейност), в рамките на проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“

На 3-ти февруари 2022 г., Търговско-промишлена палата-Враца проведе Втората среща на заинтересовани страни по Pilot action (Пилотната дейност), в рамките на проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма „Interreg Europe“.

Пилотната дейност се фокусира върху тестване и прилагането на процеса на съвместно проектиране на Welfare cooperative platform (платформата за сътрудничество в областта на общественото здраве и социалните услуги).

По време на събитието г-жа Мая Милова представи осъществените дейности и постигнати резултати.

Представителите на заинтересовани страни и екипа обсъдиха предложената Матрица (прототип) за партньорства между икономическия, социалния сектор и публичните органи и Взаимодействието между държавния и частния сектор при предоставянето на услуги за възрастни лица на територията на Община Враца.

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org