ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН, ГРАД ВРАЦА PILOT ACTION, проект “DIALOG”

  08:39, 18 Mar 22
ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН,  ГРАД ВРАЦА PILOT ACTION, проект “DIALOG”

На 17.02.2022 г., Търговско-промишлена палата – Враца проведе третия ден от ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН по Пилотна дейност „SOCIAL-D”, в рамките на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма Interreg Europe.

По време на посещението беше представена Матрица (прототип) за партньорства между икономическия, социалния сектор и публичните органи. Бяха представени също Елементите на модела на FTC, анализиран по време на посещението в Тренто, и внедрени в рамките на Пилотното действие:

 1. Анализ и идентифициране на териториалния контекст;

2. Избор на област на приложение;

3. Идентифициране на взаимодействия;

4. Централизирано договаряне;

5. Процес на присъединяване;

6. Създаване на парични потоци (индивидуални и колективни);

7. Преразпределение на системите за стойност и възвръщане на стойността;

8. Интегриран комуникационен план.

В проведента дискусия беше получена обратна връзка от италианските партньори Федерация на кооперативите Тренто и Автномна Провинция Тренто.

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org