ТПП Враца стартира проект “EpilepsyPOWER – Epilepsy People inclusion Overcoming Workplaces European marginalization” по програма Еразъм+

  12:56, 11 Apr 22
ТПП Враца стартира проект “EpilepsyPOWER – Epilepsy People inclusion Overcoming Workplaces European marginalization” по програма Еразъм+

На 5-ти април 2022 г., Търговско-промишлена Палата Враца взе участие в предварителната онлайн среща на консорциума по проект “EpilepsyPOWER – Epilepsy People inclusion Overcoming Workplaces European marginalization” финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Проектът е по КД2 – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни с тригодишен период на изпълнение /01.02.2022 г. – 31.01.2025 г./. Консорциумът по проекта се състои от шест партньори от пет държави от ЕС – Водещ партньор LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI (Италия), emcra GmbH (Германия), Търговско-промишлена палата Враца (България), BINIVERS RODIMA MECO CARLI (Италия), Epilepsy Alliance Europe (Ирландия) и GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT (Франция).

Основната цел на проекта EpilepsyPOWER е подобряване на възможностите на хората с епилепсия (PwE) за включване на пазара на труда. Целевите групи на проекта са от една страна хората страдащи от епилепсия, а от друга – служители във висши учебни заведения и крайни потребители: преподаватели, университетски служители, студенти, предприемачи/мениджъри, възрастни хора, заети в организации, експерти човешки ресурси и агенции за набиране на персонал.

За да постигне целта си, консорциумът ще разработи пет проектни резултата: Оперативна рамка и методология на обучение; Интегрирана онлайн платформа за дигитално интегрирано обучение, сътрудничество и споделяне на ресурси; Съвместни лаборатории за най-добри практики; Учебно съдържание; и онлайн инструмент за оценка и етикет EpilepsyPOWER.

За повече информация:

Търговско-промишлена Палата Враца

Венцислава Страхилова

cci-vr@cci-vratsa.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.