Трета партньорска среща по проект REFRAME: „Рамкова стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП ”

  12:58, 11 Apr 22

На 7-ми и 8-ми април 2022 г., Търговско-промишлена Палата Враца бе домакин на третата международна среща на партньорите по проект “REFRAME: Circular Economy Strategy Framework for Sustainable SMEs”, по програма Еразъм+, в който участваме като партньор.

Търговско-промишлена Палата Враца с радост посрещна партньорите от Гърция (водещият партньор Национален Технически университет в Атина, както и SIGMA BUSINESS NETWORK), Кипър (PCX Computers & Information Systems Ltd), Португалия (Instituto de Soldadura e Qualidade) и Унгария (Csongrad County Chamber of Commerce and Industry).

Проект REFRAME е вече в последната фаза от изпълнението си като се очаква да завърши в края на септември 2022 г. Основната цел на проект REFRAME е да създаде рамка за преход към кръгова икономика, за микро, малки и средни предприятия в сектори строителство, производство и занаяти, за да им помогне да станат по-приятелски настроени към околната среда. Разработените резултати ще предоставят на мениджърите и служителите на микропредприятията и МСП практически знания за прилагане на прехода към кръгова икономика. Разработваните резултати по проекта са: Интерактивен инструмент за  самооценка (за ефективна оценка на текущото състояние на компанията във връзка с принципите и стратегиите на кръговата икономика), Курс по кръгова икономика (учебна програма, съобразена с нуждите на МСП от целевите сектори), Рамка за прилагане на кръговата икономика (осигуряваща систематична методология за целевите групи за осъществяване на успешен и изгоден преход към кръгова икономика) и Онлайн инструмент (Свободно достъпен образователен ресурс включващ всички разработени материали).

Срещата беше изключително ползотворна, като партньорите успяха да обсъдят в детайл разработването на резултатите, предстоящата тестова фаза, събитията по разпространение, финализирането на продуктите и превода им на съответните езици на партньорските организации.

За допълнителна информация по проекта:

Венцислава Страхилова

092 66 02 71 или на e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейните автори и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.