Посещение за обмен на добри практики, Тренто, Италия Проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”

  13:51, 18 Apr 22
Посещение за обмен на добри практики, Тренто, Италия Проект  „Dialog for Innovation And LOcal Growth”

Делегация, организирана от Търговско-промишлена палата Враца успешно осъществи Посещение за обмен, в периода 10-13 април 2022 г., в рамките на проект „DIALOG“, финансиран по Програма Interreg Europe.

В събитието взеха участие партньори и заинтересовани страни, от държавите по проекта, като посещението беше организирано от Autonomous Province of Trento (Италия).

Бяха представени и посетени следните добри практики:

1. „Area Tesino strategy“– Стратегията на Регион Тесино и процесът за осъществяване на социален диалог, при разработване на стратегията;

2. „Telemedicine“ – проект в сферата на телемедицина;

3. „Dcoop platform“ - платформа за сътрудничество в областта на общественото здраве и социалните услуги и процесът на социален диалог при разработване на платформата.

Българските представители на заинтересованите страни – Областна администрация Враца, Сдружение „Нов път“ и Областен Кооперативен съюз – Видин оцениха институциите в регион Трентино, Италия като естествен и надежден партньор.

*********************************************************************

Допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org