Финална Партньорска среща по проект INCLUDE – 28 Април 2022 г.

  14:32, 04 May 22

На 28-ми април 2022 г. Търговско-промишлена Палата Враца взе участие във финалната партньорска среща по проект „INCLUDE – Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“, която се състоя в град Берлин, Германия. Домакин бе водещият партньор на проекта – emcra GmbH. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ КА2 на Европейската Комисия и се изпълнява от консорциум от 7 партньора от Германия, Кипър, Италия, България и Полша.

Проект INCLUDE има за цел да подкрепи МСП, МСО и стартиращи предприятия в ежедневните предизвикателства на дигиталната трансформация с модерен, приобщаващ лидерски подход. Срещата даде възможност на партньорите по проекта да обсъдят дейностите и отговорностите във връзка с финализиране на резултатите, а именно: Процесен модел (показващ стъпка по стъпка как въвеждането на подход за приобщаващо лидерство може да бъде успешен в компаниите), Програма съгласно ЕКР (показваща какво трябва да може и знае един приобщаващ съвременен лидер), Наръчник (съдържащ различни методи и инструменти за приобщаващо лидерство) и Имейл курс (инструменти, методи и съвети за приобщаващо лидерство, предоставяни на седмична база).

Резултатите от проект INCLUDE скоро ще бъдат достъпни онлайн безплатно.

За допълнителна информация:

Търговско-промишлена Палата Враца, Венцислава Страхилова

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

тел.: 092/660271

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.