Тестова фаза на интелектуалните продукти по проект REFRAME – Рамкова стратегия за Кръгова икономика за устойчиви МСП

  13:44, 13 Jun 22

Търговско-промишлена палата Враца е част от консорциума по проект REFRAME – Рамкова стратегия за Кръгова икономика за устойчиви МСП (програма Еразъм+), целящ да улесни служителите и мениджърите в МСП в прехода им към Кръгова икономика и да им помогне да бъдат по-приятелски настроени към околната среда.

Резултатите по проекта са вече достъпни онлайн на уебсайт на проекта: https://ilearn.reframe-project.eu/?lang=bg

Обръщаме се към представителите на МСП и микропредприятия от сектори строителство, производство и занаяти с молбата да се запознаят с резултатите:

- Инструмента за самооценка на Кръговата икономика  - оценяващ от една страна нивото на кръговост на компанията, също така и нивото на знания на персонала;

- Експертен курс по Кръгова икономика – обучителни модули, специализирани за МСП и микропредприятия от сектори строителство, производство и занаяти;

- Рамка за прилагане на Кръгова икономика

и да дадат своята анонимна обратна връзка (с цел подобряване и финализиране на продуктите) на следния линк: https://pcxmanagement.eu/surveys/index.php/984849?lang=bg

Въпросника е кратък и е наличен на български и английски език.

Благодарим Ви!