Втора партньорска среща по проект “SURE – Устойчиво и отговорно предприемачество” по програма ЕРАЗЪМ+

  14:02, 14 Jun 22

На 9-ти и 10-ти юни 2022 г., представители на Търговско-промишлена Палата Враца взеха участие във втората партньорска среща по проект „SURE – Устойчиво и отговорно предприемачество“, която се състоя в град Париж, Франция.  Домакин бе френския партньор по проекта Agence LUCIE. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ КА2 на Европейската Комисия и се изпълнява от консорциум от 5 партньора от Франция, България, Италия и Белгия.

Проекта цели да разработи учебни ресурси по темите корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени умения, предназначени за обучители в сферата на професионалното образование и обучение, които да подкрепят индивидуални предприемачи.

По време на срещата партньорите работиха в групи по първия от трите резултата от проекта, Инструмента за оценка на устойчиви практики в предприемачеството, като споделяха и класифицираха добри практики свързани с различните типове отговорно инвестиране. Първият продукт по проект SURE ще бъде разработен до края на ноември 2022 г. и ще бъде представен на целевата група по проекта.

За повече информация:

https://sure-project.eu/

https://www.cci-vratsa.org/bg/sure-ustoychivo-i-otgovorno-predpriemachestvo

Търговско-промишлена Палата Враца, Мая Милова

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

тел.: 092/660271

--------------------------------------------------

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.