Важно за износителите!

  14:37, 19 Aug 22

От 22 август 2022 г. БТПП започва издаване на сертификати за произход на стоки с генериран QR код

Българската търговско-промишлена палата е единствената международно призната организация в Р България, акредитирана от Международната търговска камара – Париж да издава и заверява сертификати за произход на стоки. В унисон с политиките на МТК Париж и в изпълнение на целите си за въвеждане и прилагане на съвременни методи и форми на работа, БТПП започва издаване на сертификати за произход на стоки, съдържащи генериран QR код. 

Това ще създаде по-голяма сигурност в търговските взаимоотношения, ще позволи по-прецизен контрол и пресичане на опити за фалшификации.

БТПП отпечата нови формуляри на сертификати за произход на стоки, които могат да бъдат закупени от офиса на Търговско-промишлена палата - Враца . 

При наличие на останали кочани на закупени формуляри на сертификати за произход по стария образец, същите ще бъдат заменяни с нови без разход, при връщането им в Търговско-промишлена палата - Враца.

Няма промяна в правилата и изискванията за издаване на сертификати за произход на стоки https://www.bcci.bg/tradereg-fordoc-bg.html

Издаването на сертификати с генериран QR код стартира от 22.08.2022 г.