ГОДИШНА СРЕЩА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ПАЛАТИ (FDCC)

  15:06, 28 Sep 22

На 26 септември 2022 г., в Тимишоара, Румъния се проведе общо събрание на Федерацията на дунавските търговски палати. Домакин на срещата за първи път беше Камарата на търговията, промишлеността и земеделието на Тимишоара, като събитията се проведоха в Регионалния бизнес център. Във Федерацията членуват организации от Австрия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Хърватия, Сърбия, България и Турция.

В рамките на събранието бяха очертани насоките за дейността, изцяло следвайки модела на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Обсъдени бяха конкретни концепции за реализиране на международни проекти за развитие на икономиката в този глобален регион. Присъстващите дискутираха различни икономически теми, както и проблемите, през които преминават всички държави от организацията.

Федерацията на Дунавските търговски палати възниква като неформална организация през 2010 г., с цел да подпомага регионите на дунавските държави при идентифицирането на нови възможности за сътрудничество, улесняване на бизнес контакти и постоянен обмен на информация и добри практики.

За повече информация, моля обръщайте се към г-жа Мая Милова на тел: 092 66 02 71, или чрез e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org