Финансиране за вашето предприятие

  09:03, 29 Sep 22
Финансиране за вашето предприятие

За да останат конкурентоспособни, много предприятия разчитат на външно финансиране, което да им помогне да растат, да въвеждат иновации и да се справят с екологичния и цифровия преход.

В рамките на бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. бяха стартирани нови програми на ЕС. Финансовите институции, националните насърчителни банки, структурите и инкубаторите в подкрепа на бизнеса желаят да получат информация от първа ръка относно новите програми на ЕС за подкрепа на бизнеса, като InvestEU, Европейския съвет по иновациите и Програмата за единния пазар.

ДНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 2022 г. се организират от службите и представителствата на Европейската комисия и от основните партньори по изпълнението. Ще представим новите програми за финансиране и подкрепа на съответните заинтересовани страни под формата на уебинари. По време на уебинара ще имате възможност да зададете въпроси на нашите експерти.

Присъединете се към нас в ДНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 2022 г. и научете повече за InvestEU, Програмата за единния пазар и Европейския съвет по иновациите.

За информационната онлайн проява на тема "Програмите на ЕС в подкрепа на бизнеса", сряда, 19 октомври, 9:00—13:15 ч. можете да се регистрирате тук : https://bulgaria.eu-finance-days.eu/bg/