Търговско-промишлена палата Враца проведе международен Форум в сферата на креативните индустрии с участието на делегация от Молдова

  14:25, 12 Oct 22

В периода от 20-21 септември 2022г, Търговско-промишлена палата Враца проведе Форум “Подобряване на бизнес връзките между български и молдовски бизнес организации”, част от проект „Креативни решения за иновации“, по програма  EU4Business: Connecting Companies, инициатива на Европейския съюз, управляван от EUROCHAMBRES, с водещ партньор Търговско-промишлена палата Враца и партньор, Организация за развитие на предприемачеството, Молдова (ODA).

На Форума взеха участие представители на бизнес подкрепящи организации от Молдова и България, като целта беше да се установят бъдещи бизнес връзки между двете страни, както и да се обсъдят новите услуги, които са разработени по време на изпълнението на проекта.

През първия ден на Форума беше представен доклад – „Изследване на условията за развитие на творческите индустрии“ в България и Молдова, който беше основата над която надградихме предоставяните услуги от организациите в подкрепа на бизнеса в двете държави.

Също така партньорите от Молдова, заедно с делегацията, която придружаваха имаха възможността да посетят „Враца софтуер общество”, където се запознаха с предоставяните на бизнеса и не само услуги, както и се проведе среща за бъдещо сътрудничество в сферата на творческите индустрии.

През втория ден на Форума, бяха представени двете нови услуги, които са в резултат на изпълнението на проекта. Едната услуга е създадената „Маркетингова стратегия“, която цели да подобри износа на услуги и продукти между Молдова – България в сферата на креативните индустрии. Втората услуга, която се създаде е „Инструмент за оценка на иновациите“. Чрез този инструмент се цели да се изследва какъв е капацитета на служителите да използват своята креативност от една страна, а от друга, на мениджърския състав да предоставя възможност на служителите си да бъдат възможно най-креативни в тяхната работа. И двете услуги са част от създадена по проекта онлайн платформа, която също така предоставя информация за развитието на креативните индустрии в двете страни, България и Молдова.

За допълнителна информация за събитието и проекта: Светлана Борисова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org