Анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна ръка

  14:52, 20 Oct 22

Анкетното проучване има за цел  да събере информация за потребността на работодателите в област Враца от работна ръка и да проучи какви са предизвикателствата пред осигуряването на работна ръка, отговарящо на нуждите на фирмите. Анкетното проучване е анонимно, прави във връзка с дисертационно изследване и е насочено към работодателите от област Враца. 

Участвайте в анкетното проучване, попълвайки анкетата тук : https://forms.gle/gbhgvP8x56Lo42US8