Събитие за представяне на резултатите по проект INCLUDE

  14:27, 26 Oct 22

Екипът на Търговско-промишлена Палата Враца осъществи представяне на проект INCLUDE (изпълняван по програма Еразъм+) и разработените резултати. Събитието се проведе на 27.05.2022.

Основната цел на проект INCLUDE е да разработи учебни материали за мениджъри и служители на МСП, малки и средни организации и стартиращи фирми, които да ги подкрепят в ежедневните им предизвикателства на дигиталната трансформация с модерен, приобщаващ лидерски подход.

По време на събитието бяха представени четирите продукта, разработени в рамките на проекта:

  • Процесният модел, обясняващ как успешно да интегрирате приобщаващ лидерски подход във вашата организация – стъпка по стъпка;
  • Учебната програма спрямо ЕКР, определяща какво трябва да знае и може да прави един приобщаващ лидер;
  • Наръчникът, изчерпателен документ за (бъдещи) лидери;
  • Имейл курса с инструменти, съвети и методи за приобщаващо лидерство в дигиталната ера.

Представители на фирма Вола Софтуер ООД представиха практически примери за прилагане на инструменти от Наръчника по INCLUDE.