Посещение за обмен на добри практики, Гент, Белгия Проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”

  17:09, 08 Nov 22
Посещение за обмен на добри практики, Гент, Белгия Проект  „Dialog for Innovation And LOcal Growth”

Делегация, организирана от Търговско-промишлена палата Враца успешно осъществи Посещение за обмен, в периода 21-24 март 2022 г., в рамките на проект „DIALOG“, финансиран по Програма Interreg Europe.

В събитието взеха участие партньори и заинтересовани страни, от държавите по проекта, като посещението беше организирано от European Social Fund Flanders  (Белгия).

Бяха представени и посетени следните добри практики:

1. „Timelab“– партньорство, управляващо споделено пространство, в услуга на гражданското общество. Инициативи: Green Fab Labs, Makerspaces, City Labs и др.;

2. „Social partners on the digital fasttrack“ – Тристранно сътрудничество със социалните партньори и Процесът на дигитализация на социалното партньорство;

3. „Sustatool“ - подход, основан на система за непрекъснато подобрение, с цел устойчиво развитие на МСП.

4. Методи за взаимодействие и включване на заинтересовани страни

Партньорите и заинтересованите страни проявиха голям интерес, като дискусията беше оживена и бяха идентифицирани и усвоени ключови аспекти.

*********************************************************************

Допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

--------------------

DIALOG Project “Dialog for Innovation And LOcal Growth”

https://www.interregeurope.eu/dialog/