Информация за общини и общински съветници в област Враца

  14:34, 07 Dec 22
Информация за общини и общински съветници в област Враца

Европейската комисия кани общини и общински съветници да се включат в проект "Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление".

Целта на проекта е създаването на мрежа от  представителите на местното самоуправление в ЕС. 
Членовете на мрежата ще се ползват с различни предимства, както е представено по-долу:
- привилегирован достъп до официални комуникационни източници на ЕС на родния им език, комуникационни материали, онлайн и офлайн семинари и други форми на информиране, които им дават възможност да осъществяват диалог с гражданите по проблемите на ЕС;
- възможност да бъдат канени на посещения в институции на ЕС, организирани на родния им език;
- възможност да получават целенасочена информация по теми, които ги интересуват или се отнасят за региона им, въз основа на предпочитанията, посочени във формуляра за кандидатстване;
- видимост на равнището на ЕС на дейностите му, предприети в рамките на мрежата;
- достъп до оживена мрежа от равноправни партньори чрез специализирана онлайн платформа с други участници в мрежата;
- привилегирован достъп до множество мрежи на ЕС за взаимодействие на местно равнище, включително с над 430 центъра на EUROPE DIRECT, намиращи се в почти всички региони на ЕС.
Повече информация и подробности как да се регистрирате ще намерите тук : https://bit.ly/3y5STNI
За информация и съдействие можете да се обърнете към център EВРОПА ДИРЕКТНО Враца
eudirectvratsa@gmail.com, тел. 092 660271