Публична среща-дискусия между Управляващия орган Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Регионални власти, Организации за подкрепа на бизнеса и Представители на бизнеса от Северозападна България

  16:53, 12 Dec 22

На 12.12.2021 г., Търговско-промишлена палата Враца проведе публична Среща-дискусия между Управляващия орган Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Регионални власти, Организации за подкрепа на бизнеса и Представители на бизнеса от Северозападна България, по проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма „Interreg Europe“.

Срещата беше открита от г-жа Илиана Филипова, Председател на УС на Търговско-промишлена палата Враца, която заяви готовността на екипа на ТПП-Враца да подкрепя и да бъде полезен на бизнеса при усвояването на средства и повишаване на конкурентноспособността през новия програмен период.

Голям интерес предизвикаха представените от  г-н Калин Маринов, Заместник главен директор ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа, нови възможности за финансиране и подкрепа с мерки за насърчаване на иновациите и растежа, а именно:

  • Мерки по Програмата за икономическа трансформация в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост;
  • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (ПКИП);
  • Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация " 2021-2027 (ПНИИДИТ).

Участниците в събитието се запознаха детайлно с предвидените дейности за подкрепа на бизнеса от Плана за действие, разработен по проект „DIALOG“, представен от г-жа Мая Милова – Изпълнителен директор ТПП-Враца.

Проведената дискусия  беше оживена, като бяха идентифицирани и усвоени ключови аспекти относно предстоящите мерки и програми.

*********************************************************************

За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

----------------------------------------------------------------------------------

DIALOG Project “Dialog for Innovation And LOcal Growth”

https://www.interregeurope.eu/dialog/