Проявявате ли интерес по темата „Приобщаващо лидерство“?

  08:52, 30 Jan 23
Проявявате ли интерес по темата „Приобщаващо лидерство“?

Проявявате ли интерес по темата „Приобщаващо лидерство“?

Нашият безплатен курс, чрез електронна поща „Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“, предлага лесно и стъпка по стъпка въведение в темата.

В дванадесет e-mails, ще научите повече за методите на съвместно сътрудничество в екип.

Просто се регистрирайте тук и започнете веднага:

http://include-project.eu/email-course

#inclusiveleadership #leadership #include #digitaltransformation #eufunding