ТЪРГОВСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

  17:01, 30 Jan 23
ТЪРГОВСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

Търговско-промишлена палата Враца и Асоциацията на европейските търговски палати (EUROCHAMBRES), проведоха семинар на тема „ТЪРГОВСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ “, на 27.01.2023 г, в град Враца.

Събитието бе част от проект Бизнес диалог Турция – ЕС (TEBD) - с основна цел  засилване на взаимодействието между турски търговско-промишлени палати и партньорите им в ЕС за насърчаване на сътрудничеството между европейски и турски представители на бизнеса. Семинарът протече при изключителен интерес. Включиха се над 25 участници.

В официалната част на събитието г-жа Мая Милова, Изп. Директор на ТПП-Враца и Ms. Oya Ersöz, TEBD Проектен координатор, представиха актуални икономически данни и дейностите, реализирани в проект „TEBD“. Двустранните икономически отношения между България и Турция, бяха представени от г-жа Габриела Димитрова, Директор "Международно сътрудничество и международни организации", Българо - турски икономически съвет при БТПП.

Експерти от ТПП-Враца разясниха Възможностите и предизвикателствата в търговските отношения между България и Турция, и Съдействието и услугите за развитие на двустранните отношения.

По време на дискусията бяха поставени и дискутирани различни въпроси, свързани с възможностите за осъществяване на бизнес от турски граждани в България, и бяха коментирани бъдещите планове за развитие на българо-турските търговско-икономически взаимоотношения.

*********************************************************************

За допълнителна информация, може да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org