„Финансиране на фирмите по Плана за възстановяване и устойчивост: ВЕИ за бизнеса“ - онлайн среща

  11:38, 09 Mar 23
„Финансиране на фирмите по Плана за възстановяване и устойчивост: ВЕИ за бизнеса“ - онлайн среща
Търговско-промишлена палата Враца ви кани да се включите в онлайн срещата „Финансиране на фирмите по Плана за възстановяване и устойчивост: ВЕИ за бизнеса“.
Събитието ще се проведе на 15 март 2023, от 14:00 часа.
По време на събитието ще бъде представена отворената процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” от Николай Николов – управител на фирма за разработка и управление на проекти CMN Projects, Враца. Темата „Проектиране и експлоатация на фотоволтаични системи за собствено потребление“ ще бъде представена от доц. д-р Пламен Цанков, Зам. ректор на Технически университет Габрово.
Веселин Цветков, експерт ТПП- Враца ще представи проекта SMEnergy - Управление на енергийния отпечатък за МСП, финансиран по Програма Еразъм+ и изпълняван от Търговско-промишлена палата Враца.
Организатори на събитието е мрежата центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО към Търговско-промишлените палати/камари на Благогоевград, Враца, Габрово, Бургас и Добрич.