Проведе се кръгла маса на тема „Реалности и перспективи за българската кръгова икономика“

  09:02, 05 Apr 23
Проведе се кръгла маса на тема „Реалности и перспективи за българската кръгова икономика“

Уведомяваме Ви, че на кръгла маса в Пловдив, организирана от Институт за икономически изследвания (ИИИ) при БАН, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) и БТПП, участва председателят на БТПП, Цветан Симеонов.

На срещата присъства и служебният зам.-министър на икономиката и индустрията, Янко Топалов. Форумът бе открит от доц. д-р Светла Димитрова, Президент на ВУАРР. Приветствия към участниците отправиха проф. д-р Алла Кирова, зам.-директор на ИИИ и Цветан Симеонов, председател на БТПП. 

Зам.-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов отбеляза, че „преминаването към кръгова икономика ще осигури на страната ни икономически растеж и по-добра околна среда“, като подчерта, че „са необходими навременни мерки за намаляване изтичането на въглерод за онези сектори, използващи интензивно енергия и ресурси“.

Програмата включваше два модула. В първия „Съвременни трансформации на българската кръгова икономика“ бяха разгледани примери от родната практика понастоящем. Вторият модул – „Предложения и препоръки за развитие на регионалната и глобална рециклираща индустрия“, включи дискусии и препоръки за нарастване на ефективността на българската кръгова икономика (БКИ).

Д-р инж. Никола Добрев представи добри практики от „КЦМ 2000 АД“ във връзка с кръговата икономика. Проф. Николай Щерев, председател на Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията, говори на тема „Някои съвременни трансформации за българската рециклираща индустрия“ с примери за добри практики от Балканите.

На срещата Симеонов представи приноса на БТПП в развитието на кръговата икономика:

Създаден е Съвет по кръгова икономика „КИЗА.БГ“ – Кръгова икономика и зелена алтернатива за България. Дейността му включва запознаване на обществеността с компании прилагащи успешно принципите на тази икономика, информиране за програми и грантове предназначени за развитието на „зелени“ бизнес идеи.

Съветът проведе конкурс и награди фирми, в чието производство се прилага т. нар. „кръгов модел на производство“.

Организирано е обучение по програма „Life“ за фирми в три модула: Кръгова икономика – предизвикателства и възможности; Примери с добри практики; Възможности за кредитиране на бизнес проекти, прилагащи „кръгова икономика“ по национални и европейски финансиращи програми.

По тази програма са проведени 28 обучения в София и страната.

Съветът създава обучителна платформа с модулен онлайн курс по „кръгова икономика“,

Организира и информационен семинар във връзка с грантова схема на МРРБ за финансиране на МСП по процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма.

Модератор на форума бе проф. д.н. Божидар Хаджиев, който представи и предварително постъпили предложения и препоръки за развитие на регионална и глобална рециклираща индустрия, сред които и Закон за екологичното предприемачество.

Заключенията от проведената кръгла маса ще бъдат оформени и изпратени на компетентните институции в България.

Източник: БТПП