Търговско-промишлена палата-Враца съвместно със свои партньори от Белгия и Люксембург организира посещение в град Враца

  17:26, 20 Apr 23
Търговско-промишлена палата-Враца съвместно със свои партньори от Белгия и Люксембург организира посещение в град Враца

Търговско-промишлена палата-Враца съвместно със свои партньори от Белгия и Люксембург организира посещение в град Враца, на инициативна група за създаване на неправителствена организация „Bulgarian, Belgian, Luxembourg Economic Forum", чиято цел ще бъде подпомагане на икономическите, търговски и инвестиционни връзки между България, Белгия и Люксембург. По време на посещението се организира среща-дискусия с бизнеса от региона, на която беше представен икономическия профил на регион, дейността на ТПП-Враца и бяха обсъдени различни форми за бъдещо сътрудничество.
Посещението продължи с работна среща с Калин Каменов, Кмет на Община Враца, по време на която беше представена визията за развитие на Враца и възможностите за съвместни дейности и проекти. Делегацията посети иновативното предприятие „Ромтех-3ЕС“ ООД и Регионалния исторически музей – Враца.
В днешното посещение взеха участие Филип Беке, бивш посланик на Кралство Белгия в Република България, Люк Сунье, почетен консул на България в Кралство Белгия, консулски окръг регион Валония, Вили Ван Импе, почетен генерален консул на България в Белгия, консулски окръг регион Фландрия, Божидар Патинов, икономически съветник в Службата по търговско-икономическите въпроси на България в Белгия и Люксембург, Илиана Филипова, Председател на УС на ТПП-Враца и Мая Милова, Изп. директор.