Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Враца

  08:09, 04 May 23
Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Враца
Номинираните от Търговско-промишлена палата - Враца фирми Стив ЕООД, ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ ЕАД, завод/производство в гр. Враца и Чех пласт ООД получиха своите плакети за първите места в три категории на конкурса „Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Враца“.
Честито на победителите !
Категория : Инвестиция в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“ (сектор производство)
СТИВ ЕООД, гр. Враца - Влагайки собствен финансов ресурс, СТИВ ЕООД извършва строително-ремонтни дейности, като подменя настилката, ремонтира стените и таваните в работните помещения, подменя осветителната инсталация, подменя и електроинсталацията. С това подобрява битовите условия, електробезопасността и осветеността в производствения цех. В съседната сградна собственост СТИВ ЕООД обособява бояджийско помещение, където постига значително подобряване на условията на труд по отношение на средата.
Категория : Обучение на персонала, вкл. мотивационно, за запознаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд (сектор производство)
ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ ЕАД, завод/производство в гр. Враца - През м. юни 2022 г. Теклас Враца преминава без забележки одита и първа сертификация по ISO 45001 (Система за управление на здравето и безопасността на работното място ) и ISO 14001 (международният стандарт за управление на околната среда). Мениджърите, служителите и работниците се запознават с професионалното здраве и безопасност, убедени, че съгласието и следването на Сертификатите увеличава производителността на предприятието, конкурентоспособността и репутацията на пазара. Мениджърският екип се фокусира върху управлението на риска и непрекъснатото развитие, включвайки подизпълнители, доставчици и изпълнители.
Категория : Въведена иновация в подобряването на условията на труд (сектор производство)
Чех пласт ООД - Въведената иновация е в халето с основно производство на алуминий- и стъклопакети, на площ приблизително 1000 кв.м, където работят на смени 20 човека. Извършено е специално проектиране и в цеха е изградено водно подово отопление, с енергоизточник – газ. Водата се затопля от котел и се пренася към положен бетон със специална добавка за топлопроводимост. Подовото отопление в цеха е и енергоефективно – иновацията се състои в поддържане на приблизително 370 С температура на водата и осигуряване топлина на приблизително 2,5 м височина. Този процес предизвиква циркулация на топлината в малката/ниската зона на халето.