Партньорска среща по проект „SURE"

  16:02, 05 Jul 23

На 2-ри юли 2023 г., представители на Търговско-промишлена Палата-Враца: г-жа Илиана Филипова, Председател на УС и г-жа Мая Милова, Изпълнителен директор взеха участие в третата партньорска среща по проект „SURE – Устойчиво и отговорно предприемачество“, която се състоя в град Терни, Италия. Домакин бе италианския партньор по проекта Aris Formazione e Ricerca. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ КА2 на Европейската Комисия, като се изпълнява от консорциум от 5 партньора от Франция, България, Италия и Белгия.
За повече информация: