Обучение за обучители по устойчиво развитие Проект „SURE"

  08:57, 10 Jul 23

В периода 4-7 юли 2023 г., представители на Търговско-промишлена Палата-Враца: г-жа Илиана Филипова, Председател на УС, г-жа Мая Милова, Изпълнителен директор, както и представители на заинтересованите страни взеха участие в Обучение за обучители по устойчиво развитие, КСО и зелени умения за предприемачи, по проект „SURE – Устойчиво и отговорно предприемачество“, което се състоя в град Терни, Италия.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ КА2 на Европейската Комисия, като се изпълнява от консорциум от 5 партньора от Франция, България, Италия и Белгия.

За повече информация:

https://sure-project.eu/

https://cci-vratsa.org/bg/sure-ustoychivo-i-otgovorno-predpriemachestvo