Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

  09:38, 17 Aug 23
Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“
Микро, малки, средни и големи предприятия от сектор „Преработваща промишленост“ вече могат да кандидатстват по процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият бюджет е 180 млн. лв., като размерът на гранта може да е до 1 млн. лв.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 ч. на 03.10.2023 г.
Повече информация ще намерите тук ???? ln.run/5dlgQ