Информационно събитие за популяризиране на дуалната системата на обучение

  15:02, 25 Aug 23
Информационно събитие за популяризиране на дуалната системата на обучение

На 9.09.2023 г., събота, от 10:00 ч. до 12:00 ч. в гр. Монтана, х-л „Житомир“ ще се проведе информационно събитие за популяризиране на дуалната системата на обучение в областите Враца и Монтана.

Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на образованието и науката, г-жа Мариета Георгиева, а екипът на МОН ще предостави детайлна информация на работодателите от областите Враца и Монтана за потенциала на дуалната система и практически насоки за реализирането й. 

Събитието се провежда в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз.

Пътните разходи в рамките на двете области ще бъдат възстановени на място. Има възможност за поемане на нощувка в хотела на пътуващите от населени места на повече от 30км от гр. Монтана (само след предварителна заявка в потвърждението до 31.08.2023 г.).

Изисква се потвърждение за участие на dual_support@mon.bg   до 31.08.2023 г.