"Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи"

  12:01, 07 Sep 23
\
Откриващо събитие "Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи"
Аграрен университет- Пловдив
13.10.2023, 9:00-13:30 ч
 

"Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи" е инициатива на Европейската комисия, която ще допринесе за Новата Европейска Иновационна Програма и нейното пилотно действие за изграждане на 100 регионални долини за дълбокотехнологични иновации.

Тези "долини" имат значителен потенциал да подкрепят и ускорят разгъръщането на биоикономиката в регионите, където хората живеят и работят. Те също така ще се занимават с иновационното неравенство в ЕС, със специално внимание към страните от Централна и Източна Европа.

Събитието се организира съвместно от Генерална дирекция "Изследвания и иновации" на Европейската комисия и Аграрен университет- Пловдив, в тясно сътрудничество с Инициативата BIOEAST

Събитието ще се проведе на 13 октомври 2023, от 9:00 ч в Аулата на университета и ще бъде в хибриден формат- на живо и онлайн, с предварителна регистрация ТУК

Работният език е английски, без предвиден превод на български. 

Програмата на събитието ще бъде обявена скоро на сайта на Аграрен университет- Пловдив.

Цели:

Европейската комисия инициира разработването на концепцията за Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи, като са взети предвид отправите точки от държавите-членки, предоставени на уъркшоп по време на Европейския форум за политики за биоикономика през юли 2023 г. Изработената концепция ще бъде представена на събитие на високо равнище, организирано от Аграрен университет- Пловдив.

Конкретните цели са:

  • Представяне на инструментите на ЕС, които са съществени за създаването на мрежа от Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи, със специално внимание към Новата Европейска Иновационна Програма 
  • Обяснение на специфичните характеристики на Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи и представяне на съществуващи успешни примери от държавите-членки
  • Обсъждане и проучване на предизвикателствата и възможностите за създаване наРегионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи, особено за страните и регионите в Източна и Централна Европа. Обсъждане на ролята за разгръщане и увеличаване на мащаба на иновациите в биоикономиката
  • Подчертаване и засилване на ролята на образованието и развитието на умения в биоикономиката, както и обсъждане на нуждите и липсите в текущите учебни планове, за да се подкрепят Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи

Целевата аудитория на събитието включва съществуващи и потенциално възникващи долини в областта на биоикономиката и хранителните системи, със силен акцент върху по-малко развитите региони, всички заинтересовани страни от агро-хранителния сектор и биоикономиката, преподаватели и студенти от университети, медии.