Виртуално представяне на Насоки за валидиране на неформалното и формалното учене

  09:25, 25 Sep 23
Виртуално представяне на Насоки за валидиране на неформалното и формалното учене

Участвайте във виртуалното  представяне на насоки за валидиране на неформалното и формалното учене, което е разработено от Cedefop в тясно сътрудничество с Европейската комисия и в консултация с държавите членки и експерти през последните три години. Насоките са насочени към всички, които участват в създаването, разработването и прилагането на валидирането. В Европейската година на уменията искат да бъдат демонстрирани основните характеристики на новите насоки и ще се покаже опита в справянето с предизвикателствата при прилагането на валидирането от различни гледни точки.

Европейската година на уменията слага акцент върху важността на наличието на обучен трудов ресурс, който да подкрепя зелените и цифровите преходи. Притежаването на умения и знания не е просто въпрос на формално образование (например, училища и университети). То зависи критично и от учене, придобивано в неформални или неофициални среди, като например на работното място или по време на свободното време. Валидацията е инструмент, който позволява на гражданите да докажат уменията, които са придобили в такива среди. Тя улеснява получаването на квалификации, достъпа до обучение и влизането на пазара на труда.

Това виртуално представяне по повод Европейската година на уменията, организирано в сътрудничество с Европейската комисия, ще демонстрира основни характеристики на новите насоки и ще представи опитите в справянето с предизвикателствата при изпълнението на валидацията от различни гледни точки.

3 октомври 2023 г., 16.00 – 17.30 часа.  Можете да се регистрирате за участие тук : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ValuingallskillsVGT4Ernesto