Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ за 2023

  16:23, 27 Nov 23
Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ за 2023

Областен информационен център – Враца, Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата-Враца и Бюро по труда-Враца организират информационно събитие на 30.11.2023 г. от 9.30 часа в Конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Враца. 

Ще бъдат представени новите процедури през програмен период 2021-2027 г., заложени в Индикативните годишни работни програми за 2024 г., Възможности за обучения по дигитални компетентности и Платформи за обучение и самообучение на предприемачи и техните служители, свързани с дигитализацията, семейния бизнес, управление на енергийната ефективност, електронна търговия при търговците на дребно.  

За участие са поканени представители на местна и централна  власт, бизнес организации, представители на неправителствения сектор, земеделски производители, младежи и граждани.