Съвместни лаборатории за най-добри практики Проект „EpilepsyPOWER“

  15:35, 13 Feb 24
Съвместни лаборатории за най-добри практики Проект „EpilepsyPOWER“

В Международния ден на епилепсията – 12.02.2024 г., екипът на Търговско-промишлена палата-Враца проведе Съвместна лаборатория за най-добри практики, с фокус върху нуждите на хората с епилепсия по отношение на тяхната заетост, възможности за намиране на работа, безопасност на работното място и комуникация с работодатели/колеги.

По време на лабораторията бяха идентифицирани добри практики за улесняване на приобщаването на хора с епилепсия в академичните и бизнес среди.

Събитието беше осъществено по проект „EpilepsyPOWER“ (Преодоляване маргинализацията на работното място чрез включване на хората страдащи от епилепсия в Европа), финансиран по програма Еразъм+. Проектът има за цел да подобри възможностите на хората с епилепсия (PwE) за включване на пазара на труда. Крайната цел е да се увеличи броят на хората, ангажирани в съответните инициативи свързани с корпоративната социална отговорност; да се разпространи култура и практика за внедряване на системи за включване на хора с епилепсия, базирани на повишаване и валоризиране на техните способности; подпомагане на университети, компании, микро и малки предприятия в подобряване на приобщаването.

https://epilepsypower-project.eu/