Семинар „Управление на енергийния отпечатък"

  17:22, 16 Feb 24
Семинар „Управление на енергийния отпечатък\

Търговско-промишлена палата Враца проведе на 15.02.2024 г. семинар по проект „Управление на енергийния отпечатък за МСП“. Семинара даде информация за повишаване на знанията на собствениците и служителите на МСП по темата за управление на енергийния отпечатък, чрез използване на цифрови съвременни инструменти и технологии. Беше разгледан метода за управление на енергийният отпечатък и как може да се приложи ефективно във фирмата разработен по проекта.

По време на събитието също така бяха представени четирите продукта, разработени в рамките на проекта: Методология за управление на енергийния отпечатък, Инструмент за самооценка за управление на енергийния отпечатък, Обучителен курс за управление на енергийния отпечатък, Отворена образователна ресурсна платформа.

Практическа информация за „Ползи, възможности и нови тенденции в повишаването на енергийната ефективност на фирмата“ даде представителя на фирма Магистериум ООД – Александра Кънева. Фирмата предоставя професионална консултантска подкрепа за развитието на бизнеса на своите клиенти в сферите на управление на проекти и енергийната ефективност.

На семинара взеха участие представителя на Областен информационен център Враца - Цветана Иванова, който представи информация за „Декарбонизация и стратегии в енергийния сектор“.

За да повече информация относно управлението на енергийният отпечатък може да посетите интернет на страницата на проекта на следният линк: https://www.smenergy-project.eu/

или да ни последвате на в социалните мрежи: https://www.facebook.com/people/Energy-Footprint-management-for-SMEs-SMEnergy/100081565269787