Четвърта (последна) транснационална среща, проект SFaB „Подкрепа на семейния бизнес"

  12:29, 22 Feb 24
Четвърта (последна) транснационална среща, проект SFaB „Подкрепа на семейния бизнес\
Г-жа Илиана Филипова, Председател на УС на Търговско-промишлена палата – Враца и г-жа Мария Цолова, експерт "Европейска интеграция" към ТПП-Враца, взеха участие в Четвъртата транснационална среща по проекта, осъществена във Виена (Австрия), в периода 20.02 - 21.02.2024 г.
Проектът се изпълнява по Програма Еразъм+, с партньори от шест държави: Гърция, България, Австрия, Франция, Белгия, Испания.
 
По време на срещата партньорите обсъдиха продуктите, разработени в рамките на проекта: Виртуална среда за обучение SFaB, масово достъпен обучителен курс, свързан със семейния бизнес, състоящ се от 5 модула, Наръчник за семеен бизнес, съдържащ примери и най-добри практики от страните - партньори по проекта.
По време на срещата представителите на партньорските организации се ангажира с осигуряване устойчивостта на проектните резултати и продължаващо информиране на целевите групи и обществеността за проекта.
 
За повече информация относно управлението на семейния бизнес и много интересни ресурси по темата, може да посетите интернет страницата на проекта на: https://www.sfab-project.eu/