Семинар „Устойчиво и Отговорно Предприемачество“

  11:31, 20 Mar 24
Семинар „Устойчиво и Отговорно Предприемачество“

Екипът на Търговско-промишлена палата Враца проведе на 18 и 19.03.2024 г., два семинара на тема „Устойчиво и Отговорно Предприемачество“, като беше предоставена информация за повишаване на знанията на МСП и предприемачите относно проблемите на околната среда, изменението на климата, екологичния преход и Корпоративната социална отговорност.

По време на събитието бяха представени и продуктите, разработени в рамките на проекта: Образователен инструмент за оценка на устойчиви практики в предприемачеството; Инструментариум за обучение по устойчиво развитие и Бяла книга за КСО.

Участниците получиха полезна информация относно „Стратегията за Корпоративна социална отговорност“ на Република България, представена от г-жа Каменова, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org