Във Враца бе проведена среща във връзка с информационна кампания "Разработване на иновации в предприятията" на МИР

  15:38, 27 Mar 24

На 26.03.2024 се проведе открита среща във връзка с информационна кампания на програма в Областна администрация Враца. Срещата беше открита от г-жа Надя Донкинска, директор в О.А. – Враца.

Представени бяха възможностите за финансиране за бизнеса от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа.

Мярката е част от програмата конкурентно способност и иновации в предприятията. Тя е мащабна и е насочена към разработване на иновации. Това е втората част от идейния цикъл, който се развива при разработване на иновациите.

Основен акцент на мярката са подкрепата за възнаграждения и така и за изследвания, които биха довели иновацията до етап до който ще е приложима до пазара. Финансирането на мярката е насочена най-вече към малки и средни предприятия, са допустими и големи. Интензитета който се поема от програмата е до 60% безвъзмездно финансиране.

Програмата е насочена на към разработването на иновации, което предполага използването на изследвания и развойна дейност. Оборудване може да бъде използвано, но ще бъде финансирано неговото амортизационно ползване, най-общо казано.