Партньорска среща, проект MedDiet Go

  11:26, 12 Apr 24

Партньорска среща, проект MedDiet Go

Програма ИНТЕРРЕГ Евро-Средиземноморски басейн

(EURO MED)

Г-жа Илиана Филипова, Председател на УС на Търговско-промишлена палата – Враца и г-жа Мая Милова, Изпълнителен директор на ТПП-Враца, взеха участие в Първа партньорска среща по проекта, осъществена в Севиля (Испания), в периода 12-13.03.2024 г.

По време на срещата партньорите от Испания (Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of Seville и Mediterranean Diet Foundation), България (Търговско-промишлена палата – Враца), Словения (E-Zavod), Италия (Puglia Region), Гърция (ELORIS) и Португалия (ADRAL) обсъдиха целите, предстоящите дейности и очакваните резултати на проекта.

Благодарим на нашите партньори за техния ентусиазъм и подкрепа.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org