Първа среща на заинтересованите страни по проект ACTIVE ID

  10:19, 28 Jun 24
Първа среща на заинтересованите страни по проект ACTIVE ID

На 27.06.2024 г., Търговско-промишлена палата Враца, проведе Първа среща на заинтересованите страни по проект “ACTIVE ID - Насърчаване на здравословен начин на живот сред гражданите в различни региони на ЕС чрез иновативни подходи и решения“. Проектът се изпълнява по Програма Interreg Europe, финансирана от Европейския Съюз.

Партньори по проекта са: Университет за приложни науки и Регионален съвет на окръг Паят-Хам (Финландия), Университет Кастиля ла Манча (Испания); Търговско-промишлена палата – Враца, Провинция Северен Брабант и Фондация Спорт и технологии (Холандия), както и Регион Даларна (Швеция). Продължителността на проекта е 51 месеца.

По време на срещата ТПП-Враца представи:

  • целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта;
  • първата учебна визита, проведена в Лахти, Финландия;
  • основният инструмент за осигуряване на подкрепа на ниво политика.

Проведената сред заинтересованите страни дискусия очерта състоянието на спортната и развлекателната индустрия в региона. Изведоха се силните и слабите ѝ страни, както и предизвикателствата и възможностите за нейното развитие.

Повече информация за проекта може да намерите на https://www.interregeurope.eu/active-id