Консултации за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

  17:03, 10 Jul 24
Консултации за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

На 05.07.2024 г. Министерство на образованието и науката публикува  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Линк към публикацията:  https://www.mon.bg/project-document/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-%e2%84%96-1-ot-2015-g-za-usloviyata-i-reda-za-provezhdane-na-obuchenie-chrez-rabota-dualna-sistema-na-obuchenie/

Бележки, становища и предложения по проекта можете да изпращате до 05 август 2024 г. към Търговско-промишлена палата - Враца, на e-mail : cci-vr@cci-vratsa.org