RESTART_4Danube

Наименование:

cREative induST in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Акроним на проекта: 

RESTART_4Danube

Програма:

Interreg Danube Transnational Programme

Продължителност:

30 месеца: 01-07-2020 - 31-12-2022

Официален уебсайт на проекта:

http://www.interreg-danube.eu

Водещ Партньор:

Универститет POLITEHNICA Букурещ- Румъния

Партньори:

 • SteinBeis 2i GmbH- Германия
 • School of Advanced Social Studies- Словения
 • IPA- Компания за развойна дейност, проектиране и изработване на системи за автоматизация- Румъния
 • Мариборски университет- Словения
 • Хърватска Икономическа Камара- Хърватска
 • Търговско-промишлена палата Враца- България
 • Каринтийски Университет за приложни науки- Австрия
 • Местен съвет на община Крайова- Румъния
 • Община Враца- България
 • Pannon Business Network Association- Унгария
 • Община Марибор- Словения
 • Град Риека- Хърватска
 • Автономен регион Вас- Унгария
 • Асоциация  за развитие NERDA- Босна и Херцеговина
 • Организация за развитие на сектора на малките и средни предприятия- Молдова
 • Информационен център за иновации и развитие „NOVUM”- Украйна
 • Град Нова Горица- Словения
 • Градски съвет Ужхород- Украйна
 • Nova Iskra Creative Hub- Сърбия
 • Министерство на икономиката, предприемачеството и занаятите- Хърватска
 • Science park Tehnopol Tallinn- Естония
 • Министерство на регионалното развитие и публичната администрация- Румъния
 • Администрация на регионалния парламент на Каринтия- Австрия
 • Бизнес инкубатор Кахул- Молдова 

Цел: Да се подобри транснационалното и институционалното сътрудничество, и да се подобри капацитета за изграждане, посредством местни планове за действие и иновативни обучения по регенерация на градската среда.

               Основни дейности:     

 • Създаването на обща стратегия;
 • Създаването на набор от инструменти за обучение;
 • Създаването на Планове за действие на местно ниво;
 • Пакет от споразумения между компании;

За контакт: Търговско-промишлена Палата Враца

Мая Милова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

E-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

RESTART_4DANUBE - Бюлетин 1/2020