COOPilot Project

COOPilot Project

Програма: Call: 224-G-GRO-PPA-16-9235 на ЕК

Намаляване на младежката безработица и създаване на кооперативи

Водещ партньор: Pour la Solidarité (Белгия)

Партньори:      

 • ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE - FRANCE
 • CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VRATSA SDRUZHENIE - BULGARIA
 • UNIVERSITE DE LIEGE - BELGIUM
 • FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE - ITALY
 • FUNDACIÓN INNOVACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INNOVES - SPAIN
 • SOCIAL ECONOMY INSTITUTE, SINGLE-MEMBER PRIVATE CAPITAL COMPANY - GREECE
 • SCUOLA NAZIONALE SERVIZI FOUNDATION - ITALY
 • NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION - ROMANIA
 • AUTHORITY FOR COOPERATIVE SOCIETIES - CYPRUS
 • MLADINSKA ZADRUGA KREAKTOR, Z.B.O., SOCIALNO PODJETJE - SLOVENIA

       Продължителност:  12 месеца

Описание на проекта: COOPilot е едногодишен проект, ръководен от Pour la Solidarité (Белгия) и включващ 10 европейски партньори от (Гърция, Румъния, Кипър, Испания, Италия, Словения, Франция и България) Неговата основна цел е да даде нови отговори за младежката заетост в Европейския съюз, като чрез кооперативното предприемачество иска да даде отговорът на това предизвикателство.

Цели на проекта: Събирането на три академични институции, четирима участници в социалната икономика, две европейски мрежи и два публични органа, основната цел на проекта COOPilot е ефективното популяризиране на модела на сътрудничество в образованието и обучението в държавите-членки на ЕС.

 • Цел 1: Изследване и оценка на екосистемата за кооперациите и предприемачеството в приемащите страни за пилотно обучение.
 • Цел 2: След изготвянето на докладите академичните и кооперативните партньори заедно ще създадат или адаптират курсове и методи, за да предложат подходящи решения на целевите групи.
 • Цел 3: За да се използва повторно в по-широк мащаб, резултатите, знанията и уменията ще бъдат прехвърлени на целевите групи.

  Дейности по проекта:

 • Дейност 1: Изразяване на потребностите и ограниченията на приемащите страни за обучителните сесии;
 • Дейност 2: Изследване, събиране на добри практики и национални особености;
 • Дейност 3: Създаване, адаптиране и усъвършенстване на инструменти, курсове и свързани с тях документи;
 • Дейност 4: Подготовка на обучителни сесии;
 • Дейност 5: Организиране и провеждане на обучителни сесии, трансфер на знания за използване на модели за обучение;
 • Дейност 6: Оценка и препоръки;
 • Дейност 7: Комуникация и разпространение на дейностите и резултатите от проекта.                                                    

Целеви групи:

 • Учители в професионалното обучение (НАПОО)
 • Учители в средните училища
 • Учители в университетите
 • Учители в други институции (колежи и институти, бизнес училища и т.н.)
 • Предприемачи
 • Обучители на учители
 • Директори на училищата

Сайт на проекта: http://www.coopilot-project.eu/

Дата на започване: 01.04.2017г.

Дата на приключване: 31.03.2018г.

COOPilot Project