Дигиталната готовност в нововъзникващите технологии за микро предприемачи (Digital4ME)

 

Име на проекта: Дигиталната готовност в нововъзникващите технологии за микро предприемачи

 

Акроним на проекта: Digital4ME

Продължителност: 24 месеца (01.11.2023 - 30.11.2025)

Програма: Еразъм+, KA220-VET - Партньорства в областта на професионалното образование и обучение

Водещ партньор:

 CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VRATSA (България)

Партньори:

 1. UNVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY  (България)
 2. FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF ENTREPRENEURIAL INIATIVES (Малта)
 3. AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Гърция)
 4. EURODIMENTSIONS (Малта)
 5. YENILIKCI VE CEVRECI EGITIM DERNEGI (Турция)
 6. N.E.T. – Networking Education and Training – ASSOCIAZIONE CULTURALE (Италия)

Основна цел:

DIGITAL4ME се занимава с дигитални умения и знания, както и осведомеността към дигиталните технологии, като прилага подход към микро предприемачите за прилагане на иновативни и креативни методи чрез изграждане, промотиране, валидиране и обновявани на умения, отговарящи на реални нужди в конкурентния бизнес свят, в съответствие с политиките на ЕС за справяне с липсата на дигитални умения в Европа.

Специфични цели:

- Повишаване на осведомеността за това как дигиталните познания и технологиите могат да увеличат скоростта за реагиране към промените в търсенето на пазара, да генерират конкурентно предимство за микро предприемачите и да внедрят култура на иновации.

- Внасяне на постоянна промяна в бизнес културата и вдъхновяване на хората, вземащи решения в микро предприятията, за по-нататъшно разбиране как дигиталните знание могат да помогнат за ефективното развитие на техните инвестиции, да внедрят по-голяма бизнес гъвкавост и да създадат нова стойност за себе си, служителите, клиентите и заинтересованите страни.

- Обсъдете проекта със важните заинтересовани страни и законодатели, за да ги насочите към значението на дигитализацията в бизнеса.

- Доусъвършенствалите уменията за дигитално управление на микро предприятия и прехвърлете наученото, получено от тяхното участие в проекти, в бизнеса. Микро предприемачите, които следват програмата, ще подобрят ефективността на своите цифрови инвестиции, което ще доведе до подобрена производителност и/или изпълнителност.

- Оптимизиране на личните умения (самоувереност, решителност) в бизнес плановете на Микро предприемачите

Целеви групи:

 1. Микро предприятия с по- малко от 10 служителя
 2. Обучители
 3. Асоциации на МСП, Търговска камара, кооперации
 4. Центрове за професионално обучение
 5. Бизнес инкубатори, агенции за бизнес развитие и центрове за трансфер на технологии
 6. Местни, регионални и национални институции

Основни резултати по проекта:

- Доклад за оценка, базиран на ситуацията, по-специално справяне с пропуските в уменията, свързани с дигиталната готовност на Микро предприемачите и осведомеността за развитието на нововъзникващите технологии и свързаната с тях стратегия по отношение на тяхното предприятие. Проучване във всички страни партньори за по-нататъшно надграждане върху наличните данни и изследвания.

- - Създаването на обучителния модел се основава на петте критерия

- Разработване, тестване, публикуване и популяризиране на свободен достъп, дигитален учебен ресурс за Микро предприемачите, за да се ангажират с технологични иновации.

- Събития за разпространение и използване, онлайн и повишаване на осведомеността на място, постигнато чрез съвместни усилия на партньори, сътрудници и заинтересовани страни.