EpilepsyPOWER - Преодоляване маргинализацията на работното място чрез включване на хората страдащи от епилепсия в Европа

 

Име на проекта:

Преодоляване маргинализацията на работното място чрез включване на хората страдащи от епилепсия в Европа

Акроним на проекта:         

EpilepsyPOWER

Програма:                             

Еразъм+, KA220-ADU – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни

Споразумение No: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000028349

Продължителност:

36 месеца (01.02.2022 – 31.01.2025)    

 

Партньори:

1. LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI– Водещ партньор, Рим (Италия): www.luiss.it

опит: Висше учебно заведение, 4 катедри - Икономика и финанси, Бизнес и мениджмънт, Политически науки и Право.

2. emcra GmbH, Берлин (Германия): www.emcra.eu

опит: Европейско и национално финансиране, Образование и обучение, Управление на проекти, Организационно развитие, др.

3. Търговско-промишлена Палата Враца, Враца (България): www.cci-vratsa.org

опит: неправителствена организация в услуга на малките и средни предприятия от Северозападна България с широка организационна мрежа.

4. UNIVERSITA CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA, Рим (Италия): www.unicampus.it

опит: частна академична институция, посветена на бакалавърско и следдипломно образование, напреднали изследвания и предоставяне на висококачествени здравни услуги.

5. Epilepsy Alliance Europe, Дъблин (Ирландия): www.epilepsyallianceeurope.org   

опит: Юридическо лице, регистрирано в Европа, което представлява както Международната лига срещу епилепсията (ILAE), така и Международното бюро за епилепсия (IBE).

6. GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT, Гренобъл (Франция): www.grenoble-em.com

опит: Висше учебно заведение, водещо действащо лице в областта на МТИ.

Асоциирани партньори: LICE - Италианската лига срещу епилепсията и Генерална дирекция за здравна превенция на италианското министерство на здравеопазването. Те ще преразгледат крайните резултати от проекта и ще допринесат за разпространението на резултатите.

Основна цел: Проекта EpilepsyPOWER има за цел да подобри възможностите на хората с епилепсия (PwE) за включване на пазара на труда. Крайната цел е да се увеличи броят на хората, ангажирани в съответните инициативи свързани с корпоративната социална отговорност; да се разпространи култура и практика за внедряване на системи за включване на хора с епилепсия, базирани на повишаване и валоризиране на техните способности; подпомагане на университети, компании, микро и малки предприятия в подобряване на приобщаването.

Целева група:

  • Целева група 1: Хора страдащи от епилепсия (PwE)
  • Целева група 2: Служители във висши учебни заведения и крайни потребители: преподаватели, университетски служители, студенти, предприемачи/мениджъри, възрастни хора, заети в организации, експерти човешки ресурси и агенции за набиране на персонал

Основни резултати по проекта:

ПР1: Оперативна рамка и методология на обучение - методически документ, насочващ

разработването на ПР2, ПР3 и ПР4. Разработването му ще бъде предшествано от трансфер на знания, преглед на литература по темата и проучване на целевите групи.

ПР2: Интегрирана онлайн платформа за дигитално интегрирано обучение, сътрудничество и споделяне на ресурси - иновативна и интегрирана уеб платформа с атрактивен дизайн и достъпна на всички езици на партньорите и удобен за потребителя уебсайт на проекта. Информацията, събрана и съхранявана в платформата, ще бъде организирана с цел да позволи извличането на информация (чрез метаданни) за съхраняваните документи, например източник, дата, държава, ревизия, съдържание и т.н.; да позволи диференциран достъп до информацията за EpilepsyPOWER на партньорите, техните мрежи, целеви групи и заинтересованите страни.

ПР3: Съвместни лаборатории за най-добри практики – тяхната цел е да организират специфични дискусии и работни лаборатории (на място и онлайн), за да свържат партньорите по проекта EpilepsyPOWER с целевите групи и основните заинтересовани страни. Участниците ще оценят и обсъдят нуждите на PwE относно тяхната пригодност за заетост с особен акцент върху възможностите за работа, безопасността на работното място и комуникацията с работодател/колеги.

ПР4: Учебно съдържание – основната му цел е да осигури успешно секторно и национално предаване на знания чрез междукултурен подход. Предварителен анализ на първата версия на учебните материали ще бъде направен по време на съвместните лаборатории за най-добри практики с поканени целеви групи във всяка партньорска държава. Всички учебни продукти, разработени по време на проекта EpilepsyPOWER, ще бъдат свободно достъпни онлайн чрез платформата с отворен достъп за използване от всеки. Това ще бъде допълнително улеснено от факта, че 14-те модула ще бъдат публикувани онлайн на 5 езика (EN, IT, DE, FR, BG).

ПР5: Онлайн инструмент за оценка и етикет EpilepsyPOWER – като се има предвид, че модулите за обучение по проекта, налични във всяка обучителна пътека, ще бъдат проектирани и организирани с последователна логика, всеки участник трябва да премине теста за конкретния модул за достъп до следващия модул за обучение.  Сертификатът за постижения на EpilepsyPOWER е окончателният документ, който ще удостовери пълното завършване на всяка учебна пътека, предоставен от онлайн платформата. Организациите, които ще участват в онлайн оценката, ще получат етикета EpilepsyPOWER, който ще може да се използва в собствените им комуникационни инициативи и на собствения уебсайт на университета или компанията.

Въздействие:

Очакваното въздействие на EpilepsyPOWER върху целевите групи на проекта е промяна в системата, така че участието на компании които наемат хора страдащи от епилепсия да не е спонтанна инициатива на няколко положително настроени организации, а да се превърне в практика, стимулирана от обучителни дейности, в полза на всички.