Насърчаване на възможностите за интернационализация на МСП подпомагайки МСП мрежи за износ (READY2NET)

 

 

Наименование:                                    Насърчаване на възможностите за интернационализация на                         МСП подпомагайки МСП мрежи за износ

Акроним на проекта:                         READY2NET

Програма:                                             282/G/GRO/PPA/18/10479 на ЕК

Продължителност:                             24 месеца (01.03.2019 – 01.03.2021)

Официален уебсайт на проекта:    https://www.ready2net.eu/

Партньори:

 • InnovhubSSI srl – Водещ партньор – Италия
 • Consejo de Camaras Oficiales de Comercio, Industria Y Navigacion de la Comunidad Valenciana – Испания
 • Izba Przemyslowo – Handlowa W Krakowie – Полша
 • Търговско-промишлена Палата Враца – България
 • Latvijas Tehnologiskais Centrs Nodibinajums - Латвия

Цели на проекта: Инициативата е пилотен проект, който има за цел да подпомогне МСП да развият, разширят или подобрят международния си бизнес обмен чрез създаване на мрежи за партньорства в бизнеса и експорта с други МСП, насочени към увеличаване възможностите за излизане на чужди пазари.

Проектът Ready2Net има за цел да създаде 10 мрежи от партньорства на МСП за износ в следните сектори и подсектори:

1.Текстил: копринени / полиестерни и вискозни тъкани; памучни тъкани; кожа

2.Текстилни машини: машини, компоненти за тях и процеси при обработката на копринени / полиестерни и вискозни тъкани; памучни тъкани; кожа

3.Индустрия 4.0: роботика, мехатроника, промишлени сензори, Интернет на нещата (IoT), 3D печат, Изкуствен интелект (AI), увеличена реалност, предсказуема поддръжка

4.Храни: биологични и висококачествени хранителни продукти

5.Интериорен дизайн: включително дизайнери и производители на мебели и  интериор за бита

6.Биоикономика: интелигентна зелена икономика, опаковки, изделия от рециклирани продукти

Всяка мрежа за износ ще се състои от минимум 4 и максимум 8 МСП, идващи от поне 3 различни държави от ЕС.

Мрежите за износ могат да бъдат оформени по следните два модела: допълващ се / вертикален модел (за сектори 1, 2 и 3) и традиционен модел (за сектори 4, 5 и 6). Мрежите за текстил и текстилни машини ще действат по допълващия се модел, при който компаниите покриват всички стъпки на производствената верига и по този начин обслужват всички видове клиенти.

Участието е проект Ready2Net е безплатно.  Всяка Мрежа за износ ще получи 100% финансова подкрепа в размер на максимум 25 000 евро, за покриване на допустимите разходи, свързани с изпълнение на нейните дейности.

Ползи за МСП / Резултати:

 • Създаване на коопериране в мрежа за износ, която ще засили капацитета за износ на всяко МСП участващо в нея;
 • Двудневна обучителна програма в Милано, която ще се фокусира върху процеса на интернационализация;
 • Дистанционно обучение за разработване и финализиране на плана за действие на мрежата, включително  и бюджет. Планът за действие ще определи стратегията за интернационализация за износ на максимум 2 чуждестранни пазара;
 • Осъществяване на дейностите по интернационализация, установени в плана за действие като:
 • Създаване на общ бранд;
 • Участие в конференции, брокерски събития, международни изложения;
 • Търсене на партньори;
 • Наемане на експерти (мениджър за износ, технически експерти);
 • Абонамент за съответните платформи за електронна търговия;
 • Разработване на общи проекти за увеличаване на продажбите и/или международната видимост.
 • ЕЕН услуги за интернационализация – пазарна информация, IPR, търсене на партньори, брокерски събития, бизнес мисии и др.

РАБОТНИЯТ ЕЗИК НА ПРОЕКТА Е АНГЛИЙСКИ

Процесът по кандидатстване се състои от 3 стъпки:

 1. МСП кандидатства индивидуално, чрез уебсайта на проекта https://www.ready2net.eu/  бутона APPLY NOW, попълва онлайн формуляра и прилага необходимите допълнителни документи. Получаване на отговор - до 10 дни.
 2. След одобрение, МСП завършва онлайн профила си и изразява интерес/избира други одобрени предприятия за партньорство и сформиране на мрежа.
 3. Сформираната мрежа подава своето проектно предложение за одобрение. При одобрение на мрежата (до 10 дни след подаване на предложението) следва подписване на договори с участниците.

Срокът за индивидуално кандидатстване на МСП е 15.09.2019 г.

За актуална информация, моля посетете уебсайта на проекта https://www.ready2net.eu/  Там ще намерите и Поканата за кандидатстване с детайлна информация относно проекта и неговите фази.

За контакт:Търговско-промишлена Палата Враца

Венцислава Страхилова и Светлана Борисова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

E-mail: ccivr.ready2net@gmail.com