Насърчаване на здравословен начин на живот сред гражданите в различни региони на ЕС чрез иновативни подходи и решения. (Active ID)

Наименование на проекта: Насърчаване на здравословен начин на живот сред гражданите в различни региони на ЕС чрез иновативни подходи и решения.

Акроним на проекта: ACTIVE ID

Програма: Интеррег Европа (2021-2027)

Продължителност: 48 месеца

Водещ партньор: Финландия (LAB University of Applied Sciences)

Партньори:

Финландия (Regional Council of Paijat-Hame)

Испания (University of Castilla la Mancha)

Холандия (Foundation Sports and Technology)

Швеция (Region Dalarna)

Холандия (Province of North Brabant)

България (Chamber of commerce and industry – Vratsa)

Асоциирани партньори, свързани с регионалната политика:

Регионална дирекция „Бизнес“ Кастиля ла Манча, Испания (Enterprise DG Government of Castilla La Mancha)

Областна Администрация Враца, България (District Administration Vratsa)

Цел на проекта: да се насърчат иновациите в индустрията на спорта и отдиха, и да се подобрят мерките за регионална политика за улесняване на цифровото повишаване на уменията на МСП, работещи в този сектор, и тяхното конкурентно развитие. Като постигне основната си цел, проектът:

  • ще създаде нови възможности за бизнес и работни места, което ще стимулира икономическия растеж;
  • ще помогне за повишаване на физическата активност на населението;
  • ще улесни превенцията на здравето с цел намаляване на здравните грижи

Основни дейности:

Споделяне на знания в индустрията на спорта и отдиха чрез комбинация от различни дейности (посещения, сесии, мастърклас).

Обмен на опит и добри практики на международно ниво, фокусирани върху различни области на специализация.

Промотиране на стратегии за устойчивост сред МСП в сферата на спорта и отдиха, за да съгласуват своите бизнес модели и начини на работа със зелената трансформация.

Промотиране на екологични иновации в индустрията на спорта и отдиха.

Резултати:

Постигане на тясно сътрудничество между заинтересованите страни.

Подобрени регионални политики за повишаване на конкурентоспособността на МСП в сферата на спорта и отдиха.

Промотиране на иновациите в индустрията на спорта и отдиха за насърчаване на зелената трансформация.

Уебсайт на проекта: ACTIVE ID - Activating Citizens Towards healthy lifestyles In Vital EU-regions with Innovative Data-driven solutions | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy