Предоставяне на обучение за изкуствен интелект и машинно обучение на мениджъри на малки компании, насочено към насърчаване на прехода към кръгова икономика (AI4GreenSME)

Име на проекта: “Предоставяне на обучение за изкуствен интелект и машинно обучение на мениджъри на малки компании, насочено към насърчаване на прехода към кръгова икономика”

Акроним на проекта: AI4GreenSME

Програма:  Еразъм+, KA220-VET - Партньорства в областта на професионалното образование и обучение

Договор: 2023-1-ES01-KA220-VET-000150941

Продължителност: 24 месеца (01.11.2023 – 31.10.2025)    

Водещ партньор: Испания (CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA) (Испания): www.camaravalencia.com

Партньори:

  1. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VRATSA SDRUZHENIE (Враца): www.cci-vratsa.org
  2. MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA (Испания):
  3. MALTA BUSINESS FOUNDATION (Малта): www.mbb.org.mt
  4. EPISTIMI GIA SENA ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA (Гърция): www.scify.org
  5. STRATEGIC OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD (Кипър): www.omniartd.com
  6. B&P Emerging Technologies Consultancy Lab Ltd (Малта): http://www.emtech-lab.com

Основна цел: Основната цел на AI4GreenSME е предоставянето на обучение по изкуствен интелект и машинното обучение на мениджъри и лица, взимащи решения в малките компании, насочено към насърчаване на прехода към кръгова икономика.

Целева група:

- Мениджъри и мениджъри на средни позиции в МСП (малки и средни предприятия);

- Търговски палати, доставчици на професионално образование и обучение;

- Заинтересовани лица от бизнеса

- Образователни общности

- Местни общности

Основни резултати по проекта:

- Профил на компетентности и път за обучение, касаещо AI (изкуствения интелект), във връзка с прехода към кръгова икономика;

- Платформа AI4Green, където може да се намери съответното обучение за AI (изкуствен интелект) и новите технологии, подкрепящи зеления преход на малките предприятия.

- Съвместни дейности за МСП партньорско обучение и работа в мрежа.

- Програма за присъединяване, приканваща други търговски палати и доставчици на c-VET (професионално обучение) да се присъединят към нашата мрежа.

- Трайно въздействие на местно, регионално и европейско ниво по отношение на кръговите бизнес модели.

За контакти:

Търговско – промишлена палата – Враца

Тел: 092/ 666 -271

е-mail: cci-vr@cci-vratsa.org