Проект: ECHOES (Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability)

Проект: ECHOES (Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability)
EEN/SPA/12/ECO333002-ECHOES

Продължителност: 21 месеца /01.04.2013-31.12.2014/

Водещ партньор: Stiftelsen Europa Institutet – Vasteras, Sweden

Партньори:

 • Valencian Institute for small and medium sized companies – Valencia, Spain
 • Chamber of Commerce and Industry Vratsa – Vratsa, Bulgaria
 • Federation of Industries of Northern Greece – Thessaloniki, Greece
 • London Chamber of Commerce and Industry – London, United Kingdom
 • Innovation Center Iceland – Reykjavik, Iceland

За проекта:
Какъвто и живот да водим, имаме нужда от енергия, вода, въздух и различни видове материали. Слънцето е двигателят, който рециклира потока на енергията, водата, въздуха и материалът без никакви отпадъчни продукти. В природата няма отпадъци. Когато едно дърво умре, започва процес на разлагане. Този процес създава условия за нов живот.
Еко-дизайнът е подход за дизайн на продукти с особено внимание върху въздействието на продукта върху околната среда, през целия му жизнен цикъл.
Ако възприемем отпадъчните продукти като възможност, можем да започнем да намираме решения, които затварят цикъла между производството, потреблението и декомпостирането.
Проектът ECHOES се базира на сътрудничеството между организации в подкрепа на бизнеса от шест държави: Швеция, Великобритания, Исландия, България, Гърция и Испания.
Всички организации са членки на мрежата Enterprise Europe Network.
Проектът ECHOES ще се фокусира върху производителите от сектора на устойчивото строителство като цяло, както върху производителите, които работят за по-специфичните нужди на сектора – производители на прозорци, врати, изолация, отопление, мазилки, покривни материали, настилки, комини, панели и т.н.

Дейности по проекта:

 • Доклади за състоянието на еко-дизайна в областта на устойчивото строителство във всяка страна партньор;
 • Идентифициране, представяне и използване на инструменти за еко-дизайн;
 • Обучение на експерти в областта на еко-дизайна;
 • Обучение на ЕЕН експерти в областта на Еко-дизайна;
 • Организиране на семинари, срещи и конференции по теми, свързани с еко-дизайна в устойчивото строителство;
 • Организиране на двустранни бизнес срещи между фирми от областта на устойчивото строителство;
 • Специализирани индивидуални консултации на МСП, обучения, одити;
 • Дейности за популяризиране на проекта;


Уебсайт на проекта: http://ecodesign-een.eu/

Благодарение на обучените си еко-дизайн експерти, ние предлагаме специализирани индивидуални консултации за МСП в рамките на сектора.

Ако сте МСП, и сте производител, работещ в сектора на Устойчивото строителство, интересуващ се от еко-дизайн, можете да се свържете с нас:

Търговско-промишлена палата-Враца, бул."Христо Ботев"24
Тел.: 092/660271, 660273
e-mail: cci-vr@online.bg
Илиана Филипова, Светлана Борисова, Миглена Асенова

Проект: ECHOES (Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability)