Проект “ Трансграничен аудио пътеводител“

Водещ партньор:  Център за консултации и управление на проекти - ЕУРОПРОДЖЕКТ (Румъния)

Партньори:

 • Търговско-промишлена палата Враца (България)a
 • Русенска търговско-индустриална камара (България)

 

Приоритетна ос 2:   Зелен регион

Цел на проекта: Да се предложи решение за проблема с оттеглянето на туристите чрез подобряване на устойчивото развитие на природното и културно наследство и чрез по-добро популяризиране на туристическите атракции и дейности в трансграничния регион.

Дейности по проекта:

 • Организиране на пресконференции;
 • Подготовка и разпространение на печатни информационни и промоционални материали;
 • Планиране и осъществяване на онлайн популяризиране на проекта;
 • Разработване на интернет страницата на проекта;
 • Онлайн кампанията за популяризиране;
 • Медийни кампании;
 • Организиране на информационни семинари;
 • Организиране на документални и информационни посещения;
 • Организиране на 3 валидационни семинара от всеки партньор по проекта;
 • Разработване на аудио пътеводител и пускането му в употреба.    

Дата на започване: 18.02.2016

Дата на приключване: 17.02.2018

Видео-клипове на най-значимите туристически обекти в българо-румънския трансграничен регион: Област Враца, Област Монтана, Област Плевен.

Черепишки Манастир “Успенние Богородично“, Враца

Средновековна Крепост „Баба Вида“, Видин

Пещера „Венеца“, Орешец

Белоградчишки Скали, Белоградчик